אחזקת גינה בקריות: שירותי החזקה תחזוקה טיפוח ושימור הגן.
אחזקת גינות טיפול וטיפוח


אולי הגיע זמן לטיפול יסודי בגן ?
 

 

אחזקת גינה: החזקה שוטפת, תחזוקת גינות פרטיות ברמה מקצועית בהתקשרות שנתית בלבד.


בהבדל בין תחזוקה בסיסית לאחזקת גינה ברמה מקצועית תוכלו להבחין כבר במהלך הטיפול הראשון בפרט ובמהלך השנה בכלל. לא מחכים לבעיות להיווצר אלה פועלים למניעה, פתאום גם אתם תוכלו לגלות גינה שמשדרת במלוא החיוניות המתבקשת מיישום משטר טיפולים סדור ומקצועי.

 

עם טיפול יסוד כללי מקיף וחד פעמי בגינה: להחזיר את הגינה לפרפורציה בטיפול שורש מעמיק.


מסכמים את היקף הטיפול ומשאירים את העבודה לאדיגן. בטיפול שכזה מבצעים את כל המטלות בגיזומים, טיוב קרקע, עקירת צמחייה כמלה, טיפול במערכת השקיה, מדשאות, מסלעות ומשטחי דריכה. ניתן לשלב עבודות ותוספות שונות לשיפור מבנה הגן והנוף המוקרן ממנו.


 

שיקום שיפוץ לגינה מוזנחת: משקמים ומחדשים את כל הגינה ומרעננים את העיצוב הקים או משנים אותו.


יש גינות שהטיפול בהם נעשה אחת לשנה. למעשה, בטיפול שכזה כל ההזנחה השנתית נעלמת. במושבים קיבוצים ישובי מצפה בהם ניתן למצוא גינות גדולות הגינה מתפתחת בטבעיות ושירות האחזקה נועד לתקן ולמנף את הבלאי הטבעי שנוצר עם הזמן.

הבית מתחיל תמיד בגינה

 
 
​ ​
GAN-GINUN