הצעת מחיר לבניית גינה ​ הצעת מחיר לבניית גינה050-646-4435

THE MAGIC IN YOUR GARDEN

הצעת מחיר לבניית גינה

סמל פירמידה מחירים ותמחור עלויות..

בין חזון ריאלי ליכולת כלכלית: מתוך ניסיון מצטבר לאורך שנות העשייה למדנו שיש לקוחות שמפליגים מעבר לאופק הציפייה. אנו עוברים בכל נקודה בחצר, רואים שומעים ובעיקר מבינים לאן נושבת הרוח, מצלמים מתאר שטח מודדים ונפרדים כדי לגבש תכנית סדורה ומפורטת שתוגש בהצעת מחיר.

לאחר גיבוש התכנית כאשר הנתונים נמצאים בידנו הגיע זמן למפגש נוסף בו נתאר את הפרשנות שאנו מעניקים לדרישת הלקוחות. מלבד העלויות אנו מתארים, סוג טיב איכות וכמות החומרים אשר נדרשים לנו למימוש הפרויקט על פי מתווה התכנון לרבות מעוד סיום ותכולת אחריות.

במפגש בו אנו מציגים את התכנית מתברר כי התכנית מעולה גם לדעת הלקוחות, אך לא סברו או כיוונו להשקעה כספית כמתואר בסעיף ההוצאות לבניית הגינה על מכלול תכנייה. כלומר, לאחר הטרחה שבהכנת התכנית בבירור עלויות חומרים וזמן נסיעה מתברר שרמת הסף במסגרת התקציב המוצע על ידי הלקוח אינה מציאותית ביחס לדרישותיו. לעתים הסאגה הזאת תמשיך עם ביקורים נוספים ושכתוב מספר תכניות שוב ושוב. יש בעלי מקצוע שירדפו אחרי המצב הזה עד התאמת התקציב לשביעות רצון הלקוחות. בגן גינון לא מרגישים צורך לבזבז זמן ומשאבים לשווא - לא שלנו ולא של מזמין העבודה.

סמל פירמידה פעולה במסגרת תקציב

שנייה אחת לפני..
להגיע לתמחור סביר זה עניין לגיטימי בהחלט אבל.. אנחנו גם רוצים לדעת שרמת ההשקעה שלנו בין שתהיה מרובה או מעוטה תפיק עבורנו את התוצאה מבחינת ביצוע יישום העבודה. ובמילים אחרות, כל השקעה גדולה וקטנה חסרת ערך מקצועי נגד ביצוע פרוביזורי לכן, בשלב הראשון נסנן את אלו שאינם מתאימים לדעתנו ונתמקד בגנן אחד או יותר שנראה לנו ראוי לביצוע הפרויקט.

תפשת מרובה לא תפשת: אם הגעתם להחלטה להזמין לפגישה מספר גננים אתם חייבים להציג בפני כל אחד מהם תכנית ומסגרת תקציב זהה. בשלב הבא כאשר התכניות יוצגו בפנכם תוכלו להחליט סופית מה עונה יותר על מידת הציפייה. תגלו כי כל גנן מביא עמו תכנית שונה שמבטאת את סך יכולותיו.

בהיגיון פשוט כאשר מול המתכנן סף תקציבי הוא יודע טוב יותר כיצד לחלק ולתעדף את המשאבים החומריים בין רצועות מרכזיות לשוליות, לדוגמה: בחזית ובצידו האחורי של הגן נשקיע בחומרים רבים או איכותיים יותר מול רצועות משנה בשוליי הצדדיים של הבית שהם חשובים לא פחות אך אינם מהווים  או תורמים בחשיבותם לנופך הדומיננטי במראה החזותי של הגינה - שיהיה בהצלחה.

תשואה אופטימלית

סמל פירמידה מה מכיל מפרט בהצעת מחיר ?

מטבע הדברים גינה יכולה להכיל מאות פרטים וזה אינו ריאלי שכל גומייה או בורג יכנסו למפרט. באתר גן גינון יש סעיף כללי המתאר את עלויות החומרים במקשה אחת עם תיאור חומרים ורכיבים כולל דגם והיקף האחריות במוצר טכני כולל כמות איכות וטיב המוצר ללא הדגשת כל פריט במחיר נפרד.

המפרט מציין מועד לסיום העבודה אך זה יכול להשתנות ולהתאחר עקב שינויים ותוספות שמציע מזמין העבודה תוך כדי התהליך ובנוסף...

נתאר בפרטים גם את אופן העבודה, ציון התהליכים נועד להנגיש אותך למידע מקצועי בשקיפות אודות תקינות רמת הביצוע שלב אחר שלב. 

אם במתווה התכנוני יש פרק בתחום השתילה הלקוחות מוזמנים להצטרף למשתלה בכדי לראות את הצמחים שבחרנו עבורם לפני הובלתם לשטח.

השירות של אדיגן מציע אחריות מקיפה בכל תחומי העבודה שבוצעו בתוך הגינה לרבות ביקורת קליטה והתפתחות מרכיבי הצומח.

תשלום חומרים יעשה בהגעתם ופריקתם במתחם העבודה. 50 אחוז משכר העבודה נותר בידי הלקוח עד סיום השלמת ההליך כפי שהוגדר והוסכם בכתב במעמד הגשת התכנית.

במקצה שיפורים. לעתים בשלב מתקדם תוך הקמת גינה הלקוח מעוניין לבצע שינויים ותוספות בתכנית שלא נלקחו בחשבון מראש. כשמדובר בשינויים מינוריים שלא הופכים את כל התכנון ניתן לתקן את מפרט התכנון בכתב במקום.